Styret 2017

 

Verv                Navn                                     Mobil:       Epost
Formann         Hugo Pettersen                  90581903    hugo@facta.no
Nest Formann Stig Hansen                       47398272  
Sekretær         Geir Arne Larsen               48194153 
Kasserer         Ron Hofsøy                       90542255   ronhof@online.no 
Styremedlem   Bjørn Tollefsen

Vara medlemmer til styret
Frode Pedersen 
Espen Bakkebø

Revisor for klubben
Ole-Johnny B. Pettersen                    91636244      salgsavdeling@autonordas.no   

For 
AMCAR Harstad
Styret.