Jeg søker med dette medlemskap i lokalklubben AMCAR Harstad.
Medlemskap for 2017 er på kr. 1 000,- og gjelder tom 31.12.16.

 

 


Du må sende mail til følgende adresse: medlem@acch.no for medlemsskap.

Mailen må innholde føgende opplysninger:

Fornavn:      

Etternavn:    

Adresse:      

Postnr:           

Sted:            

Telefon:       

E-mail:         

AMCAR
medlemsnr:  
(For dere som har dette fra før)

Kommentar:

Tilleggsinformasjon:
Søknad om medlemskap tas opp i klubbstyret, og klubben sender giro så snart denne er godkjent.

Velkommen som medlem